Det finns en lösning för alla fuktproblem

 


Säker Grund Certifikat.

SGC-cert är en certifiering som Fuktspärrteknik AB har utformat för att öka förståelsen för fukt och att visa hur man dränerar om runt en källargrund med våra fuktspärrsystem, korrekt.

De system som tas upp i kursen är Optidrain® och fuktskyddsmattan Delta Black Line.  

Entreprenören kan erhålla ett SGC-certifikat genom att gå kurser. Godkänd blir entreprenören efter att genomgått teoretisk prov samt redovisat praktiska arbetsprov på utfört arbete.

Tanken med SGC-cert är att slutkunden skall känna sig övertygad om att entreprenören använder rätt produkter, är utbildad och därmed har förutsättningar att utföra en fullgott arbete.

Nu har vi startat SGC gästbok, skriv gärna ner kommentarer.

När Du som kund använder 
en certifierad entreprenör vet
du att du får en utbildad,
ansvarstagande entreprenör
som följer en arbetsplan och
dokumenterar hela arbetet.